Region Skånes upphandlingar Öppen hudsjukvård i Vårdval Skåne

Öppen hudsjukvård i Vårdval Skåne

Region Skåne, Kristianstad

Förfrågningsunderlag och Avtal för Enhet för öppen hudsjukvård i Skåne.

(Meddelande om valfrihetssystem (LOV))

Förfarande

Ej tillämpligt

Publicerad

2013-12-19

Dokumenttyp

Meddelande om valfrihetssystem enligt LOV

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

1300599