Region Skånes upphandlingar Operationsprodukter

Operationsprodukter

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Upphandling av förbrukningsprodukter som används vid operation, såsom dränage, sugar, pleurakatetrar och diatermiprodukter.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-11-23)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-10-16

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2019-O001574