Region Skånes upphandlingar Operationsprodukter 2

Operationsprodukter 2

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Upphandling av operationsprodukter, såsom dränage, sugset, sugslangar och diatermiprodukter.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-03-10)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-02-06

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2021-O002192