Region Skånes upphandlingar Operationsmikroskop för ÖNH, spine och handkirurgi

Operationsmikroskop för ÖNH, spine och handkirurgi

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Upphandlingen avser tre (3) st operationsmikroskop för ÖNH, spine samt handkirurgi.Lot nr.: 1

Administrativa föreskrifter - Över tröskelvärde

Upphandlingen avser tre (3) st operationsmikroskop för ÖNH, spine samt handkirurgi.

Last tender date: 01/19/2024 22:59:59

Type of contract: Supplies

Authority: Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=3950

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=3950&GoTo=Tender

Duration contract start date : 02/29/2024 23:00:00

Duration contract end date : 02/27/2026 23:00:00Lot nr.: 2

Administrativa föreskrifter - Över tröskelvärde (1)

Upphandlingen avser tre (3) st operationsmikroskop för ÖNH, spine samt handkirurgi.

Last tender date: 01/19/2024 22:59:59

Type of contract: Supplies

Authority: Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=3950

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=3950&GoTo=Tender

Duration contract start date : 02/29/2024 23:00:00

Duration contract end date : 02/27/2026 23:00:00Lot nr.: 3

Information till anbudsgivarens om hur Region Skåne hanterar personuppgifter vid upphandling (1)

Upphandlingen avser tre (3) st operationsmikroskop för ÖNH, spine samt handkirurgi.

Last tender date: 01/19/2024 22:59:59

Type of contract: Supplies

Authority: Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=3950

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=3950&GoTo=Tender

Duration contract start date : 02/29/2024 23:00:00

Duration contract end date : 02/27/2026 23:00:00

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-01-19)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-12-15

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2023-O002404