Region Skånes upphandlingar Operation av Grå starr i Vårdval Skåne

Operation av Grå starr i Vårdval Skåne

Region Skåne, Kristianstad

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG & AVTAL AVSEENDE VERKSAMHET FÖR OPERATION AV GRÅ STARR INOM VÅRDVAL SKÅNE 2022

(Meddelande om valfrihetssystem (LOV))

Förfarande

Ej tillämpligt

Publicerad

2011-12-22

Dokumenttyp

Meddelande om valfrihetssystem enligt LOV

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

1102231