Region Skånes upphandlingar Områdesledare med arbetsmiljöansvar - Hässleholms sjukhus - FORTH

Områdesledare med arbetsmiljöansvar - Hässleholms sjukhus - FORTH

Region Skåne, Regionfastigheter, Lund

Arbetets huvudsyfte/huvuduppdrag:

• Planera, samordna och tilldela entreprenadarbetsområden.

• Informera ordinarie verksamhet löpande avseende störningar, transporter och allmänt viktiga händelser samt svara för att rätt och erforderlig • information om händelser och lägesrapporter delges sjukhusområdets aktörer.

• mm

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-11-08)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-10-10

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

93080000-404797-40027