Region Skånes upphandlingar Ombyggnad Wallenberglaboratoriet i Malmö

Ombyggnad Wallenberglaboratoriet i Malmö

Region Skåne, Regionfastigheter, Lund

Wallenberglaboratoriet är en byggnad om sju våningar där forskning bedrivs på alla plan. Detta projekt berör våning 6 och 7 med en berörd yta om ca 700 kvm.

Våningarna ska anpassas till att bli ett sk BSL-3 laboratorium där virologiforskning ska bedrivas på en mycket hög nivå med hög säkerhetsklass. Ytorna som byggs om ska även innehålla kontorsytor, pentry, pausrum samt kommunikationsytor.

Kvalitetskraven på ytorna är höga då forskning kommer att bedrivas på högsta nivå.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-10-08)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-09-13

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

80012000-405592-18988