Region Skånes upphandlingar Ombyggnad till folktandvårdklinik i Svedala

Ombyggnad till folktandvårdklinik i Svedala

Region Skåne, Regionfastigheter, Lund

Föreningen Brf Renen ligger i Svedala och har under många år haft verksamhet med bibliotek i en av deras lokaler.

Denna lokal skall nu byggas om till en Folktandvård.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2023-10-02)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-08-31

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

99999999-408606-41071