Region Skånes upphandlingar Ombyggnad till folktandvårdklinik i Svedala

Ombyggnad till folktandvårdklinik i Svedala

Region Skåne, Regionfastigheter, Lund

Föreningen Brf Renen ligger i Svedala och har under många år haft verksamhet med bibliotek i en av deras lokaler. Denna lokal skall nu byggas om till en Folktandvård.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-11-02)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-10-03

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

99999999-408587-41085