Region Skånes upphandlingar Ombyggnad till Familje BB, SUS Malmö

Ombyggnad till Familje BB, SUS Malmö

Region Skåne, Regionfastigheter, Lund

Tidigare har bl.a. Reproduktionsmedicinskt centrum och BB, perinatal haft verksamhet i planerade inplaceringslokaler för Familje BB. Av vilken ombyggnadsarean beräknas c:a 1100 m2.

Entreprenadarbeten kommer utföras med pågående verksamhet i byggnaden med inneliggande patienter. Entreprenadarbeten ska planeras med hänsyn till de olika verksamheterna i samordning med verksamhet och beställare för att minska störningar

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-01-14)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-12-06

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

80012700-406463-19051