Region Skånes upphandlingar Ombyggnad Prövningsenheten och Aferes

Ombyggnad Prövningsenheten och Aferes

Region Skåne, Regionfastigheter, Lund

Upphandlingen omfattar ombyggnation av befintliga lokaler om ca 450 m2

som efter färdigställande skall inrymma prövningsenheten och aferes.

Denna ombyggnad möjliggör att ytor frigörs som är ämnade åt Avancerade

läkemedelsterapier (ATMP) i blocket, sjukhusområdet i lund.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-03-01)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-02-01

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

81014000-408008-44457