Region Skånes upphandlingar Ombyggnad för en ny ambulansstation i Ängelholm

Ombyggnad för en ny ambulansstation i Ängelholm

Region Skåne, Regionfastigheter, Lund

Ombyggnad av f.d. lastvagnslokaler för en ny ambulansstation inkl personaldelar, servicefunktioner mm. Ett nytt bjälklag om ca 460 m2 LOA, ska byggas och inredas, vilket skall utföras och hanteras i entreprenaden. I fastigheten finns även Bil Månsson som hyresgäst.

Totalt förhyr hyresgästen ca 1960 m2 LOA.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-02-27)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-01-25

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

92090100-407696-41066