Region Skånes upphandlingar Ombyggnad BUP Slutenvård Lastvagnen

Ombyggnad BUP Slutenvård Lastvagnen

Region Skåne, Regionfastigheter, Lund

Projektet avser ombyggnation av fastigheten Lastvagnen till barn- och ungdomspsykiatri.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-06-12)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-05-05

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

80270100-408166-41072