Region Skånes upphandlingar Ombyggnad av UVA och Sterilcentralen på Lasarettet Trelleborg

Ombyggnad av UVA och Sterilcentralen på Lasarettet Trelleborg

Region Skåne, Regionfastigheter, Lund

Ombyggnad av UVA (uppvak) på Trelleborgs lasarett, byggnad 02 (Frans

Malmrosgata 10), plan 11.

Ombyggnad av sterilcentralen på Trelleborgs lasarett, by 02 (Frans

Malmrosgata 10), plan 10. (Option)

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-02-20)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-01-23

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

87010200-408264-28767