Region Skånes upphandlingar Ombyggnad av Barn och Ungdomsmottagning By65 SUS Malmö

Ombyggnad av Barn och Ungdomsmottagning By65 SUS Malmö

Region Skåne, Regionfastigheter, Lund

Barn och Ungdomsmottagning By65 SUS Malmö

Entreprenaden omfattar mark- och husbyggnadsarbeten inklusive samtliga installationsarbeten.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-09-30)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-09-02

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

80016500-404418-18963