Ombyggnad ATMP

Region Skåne, Regionfastigheter, Lund

Upphandlingen omfattar ombyggnation av befintliga lokaler om ca 1100 m2 som efter färdigställande skall inrymma Avancerade läkemedelsterapier (ATMP) i blocket, sjukhusområdet i lund.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-10-04)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-08-30

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

81014000-408009-44628