Region Skånes upphandlingar Om- och tillbyggnad neonatalsjukvård, kvinnosjukvård och obstetrik samt infektionssjukvård i Lund

Om- och tillbyggnad neonatalsjukvård, kvinnosjukvård och obstetrik samt infektionssjukvård i Lund

Region Skåne, Regionfastigheter, Lund

Region Skåne ska anpassa lokaler för neonatalsjukvård, kvinnosjukvård, obstetrik och infektionssjukvård på Lunds sjukhusområde. Ett komplext och utmanande uppdrag som ska utföras på sjukhusområdet samtidigt som störningskänslig vårdverksamhet pågår.

Projektet är en totalentreprenad i samverkan som omfattar cirka 8 000 kvadratmeter till- och ombyggnad.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-10-16)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-08-23

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

81010000-407220-50003