Objektglasskanner

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, Malmö

Upphandlingen avser ramavtal för objektglasskanner till klinisk patologi i Malmö.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-01-30)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-12-15

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2022-O001391