Region Skånes upphandlingar Nya Sjukhusområdet Lund, NSL: Konsulttjänster för framtagande av underlag för program till detaljplan (planprogram), underlag för detaljplan och framtagande av konceptprogram

Nya Sjukhusområdet Lund, NSL: Konsulttjänster för framtagande av underlag för program till detaljplan (planprogram), underlag för detaljplan och framtagande av konceptprogram

Region Skåne, Regionfastigheter, MALMÖ

Denna upphandling av konsulttjänster avser:

• Framtagande av utredningar och underlag för program till detaljplan

(planprogram)

samt, som option:

• Framtagande av utredningar och underlag för detaljplan

• Framtagande av konceptprogram med tillhörande bilagor för ett nytt

universitetssjukhus (arbetet sker parallellt med detaljplanen)

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-05-05)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-04-04

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

81800000- 408594-53000