Region Skånes upphandlingar Ny vårdbyggnad Helsingborgs lasarett. Entreprenad 1b Stomme plan 11-14 inkl tak och utfackningsväggar

Ny vårdbyggnad Helsingborgs lasarett. Entreprenad 1b Stomme plan 11-14 inkl tak och utfackningsväggar

Region Skåne, Regionfastigheter, Lund

Denna entreprenad avser den tredje, av totalt fyra, vid uppförande av en ny vårdbyggnad inom lasarettsområdet i Helsingborg.

Denna tredje entreprenad omfattar resterade stomme samt åtgärder för att få tät stomme såsom tak, utfackningsväggar och takavvattning.

Sista anbudsdag
68 dagar kvar

(2021-03-31)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-12-02

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

83012300-320001-21253