Region Skånes upphandlingar NSM TI Prod 03- Medicinska gaser

NSM TI Prod 03- Medicinska gaser

Region Skåne, Regionfastigheter, Lund

Installation av kompressorer och tömningscentraler för teknisk luft och medicinsk gas i befintliga och nya byggnader på Malmö sjukhusområde.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-03-04)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2022-01-28

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

80010000-401164-20545