Region Skånes upphandlingar NSH, Helsingborgs Lasarett By02 Äldrepsykiatri pl. 15, Norra flygeln

NSH, Helsingborgs Lasarett By02 Äldrepsykiatri pl. 15, Norra flygeln

Region Skåne, Regionfastigheter, Lund

Upphandlingen avser ombyggnation och anpassning av en nyligen totalrenoverad somatisk vårdavdelning inom huvudbyggnaden (By02) på Helsingborgs Lasarett, Norra flygeln på plan 15. Ombyggnationen omfattar totalt ca 1900 m2 BTA. Lokalerna byggs om för att inrymma äldrepsykiatrisk vård med en sluten och en öppen vårdavdelning.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-04-13)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-02-17

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

83010200- 407095-21364