Region Skånes upphandlingar NSH BY 02 Helsingborg Ny intermediärvårdsavdelning

NSH BY 02 Helsingborg Ny intermediärvårdsavdelning

Region Skåne, Regionfastigheter, Lund

Projektet avser ombyggnation inom huvudbyggnaden på sjukhuset i Helsingborg (byggnad 02).

Befintligt kontor och del av befintlig uppvakningsavdelning ska byggas om till en ny intermediärvårdsavdelning. Den nya avdelningen kommer inrymma två nya vårdrum med totalt fyra vårdplatser samt expedition och diverse andra tillhörande rum och funktioner. Ombyggnationen omfattar ca 200 m2 på plan 10 i byggnadens södra del. Till entreprenaden hör också arbeten på plan 09 och 08 samt ute på tak (över ambulanshall).

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-03-01)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-01-25

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

83010200-405691-28402