Region Skånes upphandlingar Navigerad retinal laser

Navigerad retinal laser

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Upphandlingen avser fyra (4) st navigerade laser-utrustningar med våglängd 577 nm till ögonkliniker i Region Skåne. (Skånes Universitetssjukhus i Malmö, Skånes Universitetssjukhus i Lund, Centralsjukhuset Kristianstad och Helsingborgs lasarett). Utrustningen avses att användas på ovanstående kliniker för laserbehandling av centrala respektive perifera retinala sjukdomar.Lot nr.: 1

Administrativa föreskrifter - Över tröskelvärde (1)

Upphandlingen avser fyra (4) st navigerade laser-utrustningar med våglängd 577 nm till ögonkliniker i Region Skåne. (Skånes Universitetssjukhus i Malmö, Skånes Universitetssjukhus i Lund, Centralsjukhuset Kristianstad och Helsingborgs lasarett). Utrustningen avses att användas på ovanstående kliniker för laserbehandling av centrala respektive perifera retinala sjukdomar.

Last tender date: 02/14/2024 22:59:59

Type of contract: Supplies

Authority: Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=6073

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=6073&GoTo=TenderLot nr.: 2

Information till anbudsgivarens om hur Region Skåne hanterar personuppgifter vid upphandling (1)

Upphandlingen avser fyra (4) st navigerade laser-utrustningar med våglängd 577 nm till ögonkliniker i Region Skåne. (Skånes Universitetssjukhus i Malmö, Skånes Universitetssjukhus i Lund, Centralsjukhuset Kristianstad och Helsingborgs lasarett). Utrustningen avses att användas på ovanstående kliniker för laserbehandling av centrala respektive perifera retinala sjukdomar.

Last tender date: 02/14/2024 22:59:59

Type of contract: Supplies

Authority: Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=6073

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=6073&GoTo=Tender

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-02-14)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-01-12

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2023-O002692