Region Skånes upphandlingar Naturunderstödd rehabilitering på landsbygden (NUR)

Naturunderstödd rehabilitering på landsbygden (NUR)

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Patienter med utmattningssyndrom, lätt till medelsvår depression eller ångest erbjuds naturunderstödd rehabilitering som en del i rehabiliteringsprocessen och utgöra ett komplement i rehabiliteringsplanen.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-09-13)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-08-12

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2020-POL000595-001