Region Skånes upphandlingar Nationell upphandling PD1- och PD-L1-hämmare 2020

Nationell upphandling PD1- och PD-L1-hämmare 2020

Region Stockholm, Stockholm

Upphandling som sker inom ramen för den nationella samverkansmodellen för läkemedel. Utförare Region Stockholm, med fullmakter från Sveriges samtliga övriga regioner.

Upphandling som sker inom ramen för den nationella samverkansmodellen för läkemedel, Utförare Region Stockholm, med fullmakter från Sveriges samtliga övriga regioner.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-11-06)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-10-07

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

FSN 2020-0139 SLL466