Region Skånes upphandlingar Nationell upphandling av intravenösa läkemedel vid Gauchers sjukdom

Nationell upphandling av intravenösa läkemedel vid Gauchers sjukdom

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Upphandlingen omfattar intravenösa läkemedel vid Gauchers sjukdom för succesiva leveranser till Sveriges regioner. Upphandlingen genomförs av Region Skåne genom fullmakt av samtliga övriga regioner i Sverige. Upphandlingen avser inköp av intravenösa läkemedel vid Gauchers sjukdom. De aktuella ATC koderna som avses är A16AB02 Imiglukeras och A16AB10 Velagluceras alfa.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-11-11)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-10-09

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

2022-O001265