MR Skåne klinik

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Upphandlingen avser köp av fem (5) fabriksnya MR-utrustningar till flera orter inom Region Skånes Bild- och funktions diagnostiska verksamheter (BoF-Skåne) inklusive leverans, installation, utbildning, dokumentation, tillbehör, ansvar för idrifttagning, återköp, demontering och bortforsling av befintlig utrustning samt option på ytterligare fem (5) system.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-03-16)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-02-12

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2023-O000362