Region Skånes upphandlingar MR injektorer till Region Skåne

MR injektorer till Region Skåne

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Upphandlingen avser ramavtal för kontrastinjektorer inklusive maskinbundet förbrukningsmaterial för användning vid diagnostiska undersökningar med Magnetresonans (MR) i Region Skåne.Lot nr.: 1

Administrativa föreskrifter - Över tröskelvärde

Upphandlingen avser ramavtal för kontrastinjektorer inklusive maskinbundet förbrukningsmaterial för användning vid diagnostiska undersökningar med Magnetresonans (MR) i Region Skåne.

Last tender date: 06/28/2024 21:59:59

Type of contract: Supplies

Authority: Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=21544

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=21544&GoTo=Tender

Lot involves: FrameworkAgreementLot nr.: 2

Information till anbudsgivarens om hur Region Skåne hanterar personuppgifter vid upphandling

Upphandlingen avser ramavtal för kontrastinjektorer inklusive maskinbundet förbrukningsmaterial för användning vid diagnostiska undersökningar med Magnetresonans (MR) i Region Skåne.

Last tender date: 06/28/2024 21:59:59

Type of contract: Supplies

Authority: Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=21544

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=21544&GoTo=Tender

Lot involves: FrameworkAgreement

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-06-28)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-05-28

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2023-O003285