Region Skånes upphandlingar MR för forskning till SUS

MR för forskning till SUS

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Region Skåne inbjuder härmed att ansöka om att få delta i upphandling av MR forskning till SUS.

Intresserade Ansökanden, vars ansökan uppfyller samtliga kvalificeringskrav kommer att erhålla ett

Förfrågningsunderlag och erbjudas att lämna ett skriftligt anbud som bas för kommande

förhandlingar och eventuell tilldelning av kontrakt.

Sista ansökningsdag
Ansökningstiden utgått

(2023-01-23)

Förfarande

Förhandlat

Publicerad

2022-12-25

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2022-O002952