Region Skånes upphandlingar Möbler för patientnära miljö, personalnära miljö och suicidpreventiva möbler samt högsäkerhetsmöbler

Möbler för patientnära miljö, personalnära miljö och suicidpreventiva möbler samt högsäkerhetsmöbler

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Upphandlingen avser inköp av nya möbler för patientnära miljö, personalnära miljö och suicidpreventiva möbler samt högsäkerhetsmöbler för Region Skåne och för de majoritets ägda bolagen Folktandvården Skåne AB och Skånes Dansteater AB. Upphandlingen omfattar även montage av möbler och service/reparation vid garantitidens slut, där detta är aktuellt.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-04-11)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-02-15

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2022-OI001599