Region Skånes upphandlingar Mobila droppställningar

Mobila droppställningar

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, Malmö

Upphandling av ramavtal avseende inköp av mobila droppställningar.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-09-04)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-06-15

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2023-O000268