Region Skånes upphandlingar Mobil röntgenutrustning

Mobil röntgenutrustning

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, Malmö

Upphandlingen avser ramavtal för inköp av mobil röntgenutrustning, G-båge, biplan, för placering på OP-avdelning.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-03-27)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-02-23

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2022-O002420