Region Skånes upphandlingar Mobil radiologisk utrustning med intraoperativ navigation

Mobil radiologisk utrustning med intraoperativ navigation

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Upphandlingen avser investering av mobil radiologisk utrustning med intraoperativ navigation vid högspecialiserad ryggkirurgi/ortopedisk kirurgi.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-01-30)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-12-11

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2022-O001680