Region Skånes upphandlingar Mö: Utbyte hiss 66B och 66C

Mö: Utbyte hiss 66B och 66C

Region Skåne, Regionfastigheter, Lund

2 st. befintliga hissar 66B & 66C, skall ersättas med nya hissar i befintligt hisschakt, inom SUS i Malmö.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-10-20)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-09-07

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

80016600-407664-19240