Region Skånes upphandlingar Mö By 43 Relining/stambyte

Mö By 43 Relining/stambyte

Region Skåne, Regionfastigheter, Lund

Relining/stambyte spillvattenledningar i befintliga lokaler by 43, SUS

Malmö.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-09-13)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-06-29

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

80014300-408471-19264