Region Skånes upphandlingar Miljösamordnare - Hässleholms sjukhus FORTH

Miljösamordnare - Hässleholms sjukhus FORTH

Region Skåne, Regionfastigheter, Lund

Arbetets huvudsyfte/huvuduppdrag:

Att övergripande utveckla, implementera, leda och styra samt följa upp och ständigt förbättra miljöarbetet i projekt FORTH.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-11-08)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-10-10

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

93080000-404797-40028