Mikrotomer

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, Malmö

Upphandlingen avser anskaffning, service, utbildning och support av 15 stycken rotationsmikrotomer med tillbehör, avsedda för rutinmässig snittning av histologiskt material samt 14 stycken mikrotomer på option.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-06-07)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-05-08

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2021-O002770