Region Skånes upphandlingar Metod för kvantifiering HbA2 och HbF med kapillärelektrofores

Metod för kvantifiering HbA2 och HbF med kapillärelektrofores

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, Malmö

Upphandlingen omfattar totalt ett instrument för kvantifiering av HbA2 och HbF med kapillärelektrofores eventuell tillhörande kringutrustning enligt detta förfrågningsunderlag till Klinisk kemi & Farmakologi, Region Skåne med placering på Specialkemi - Kromatografi i Malmö.

Upphandlingen omfattar även allt reagens, förbrukningsmaterial, service och support etc.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-12-05)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-11-03

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2022-O001066