Mejeri

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Upphandling av mejerivaror till Region Skånes produktionskök i Ängelholm, Hässleholm, Kristianstad, Ystad, Patienthotellet i Lund, livsmedelsförsörjningen vid Helsingborgs lasarett, SUS Lund, SUS Malmö och Dockplatsen

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-02-13)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-12-24

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2022-O002636