Region Skånes upphandlingar Medicinska gaser och gasblandningar

Medicinska gaser och gasblandningar

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Regional upphandling av medicinska gaser och gasblandningar.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-01-23)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-12-17

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2022-O000598