Region Skånes upphandlingar Medicinska försörjningsenheter (MFE) till NSM

Medicinska försörjningsenheter (MFE) till NSM

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Upphandling av medicinska försörjningsenheter (MFE) till Nya sjukhuset i Malmö.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-05-23)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-04-24

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2022-O000382