Region Skånes upphandlingar Medicinska Behandlingshjälpmedel område andning

Medicinska Behandlingshjälpmedel område andning

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

CPAP, BiLevel Auto Sömn, BiLevel Bas, BiLevel Avancerad, Hemrespirator tillhörande Masker samt Hostmaskin

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-04-26)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-03-11

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2022-O000775