Region Skånes upphandlingar Medicinsk service plan 10, Regionservice plan 09

Medicinsk service plan 10, Regionservice plan 09

Region Skåne, Regionfastigheter, Lund

Uppdraget innefattar två delprojekt:

Regionservice plan 09, totalt ca 3000 kvm där bland annat ska utföras. Skapa ca 500 kvm dedikerad rangeringsyta, utvidga bårhusets kylrum, säkerställa att hygienkrav uppnås mm.

Medicinsk service plan 10, totalt ca 750 kvm där bland annat ska utföras. Ombyggnad inom provtagningen med robot för hantering av prover, Ombyggnad inom Patologens verksamhetsrum samt ny utrustning mm.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-06-15)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-05-14

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

83010200-408645-52004 och 52005