Region Skånes upphandlingar Medarbetarenkätstjänst och HR-enkätsverktyg

Medarbetarenkätstjänst och HR-enkätsverktyg

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

tjänst för årlig medarbetarenkät samt Hr-enkätsverktyg

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-05-09)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-04-10

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2021-O002598