Region Skånes upphandlingar Maskindisk och rengöringsmedel för storkök

Maskindisk och rengöringsmedel för storkök

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Tilläggsupphandling till Kemtekniska produkter för kök och städ samt städredskap. Denna upphandling avser enbart produktgrupp Maskindisk- och rengöringsmedel för storkökLot nr.: 1

Administrativa föreskrifter - Över tröskelvärde

Se upphandlingsunderlag

Last tender date: 03/14/2024 22:59:59

Type of contract: Supplies

Authority: Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=9176

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=9176&GoTo=Tender

Duration contract start date : 04/04/2024 22:00:00

Duration contract end date : 04/04/2026 22:00:00

Lot involves: FrameworkAgreementLot nr.: 2

Information till anbudsgivarens om hur Region Skåne hanterar personuppgifter vid upphandling

Se upphandlingsdokumentatio

Last tender date: 03/14/2024 22:59:59

Type of contract: Supplies

Authority: Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=9176

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=9176&GoTo=Tender

Duration contract start date : 04/04/2024 22:00:00

Duration contract end date : 04/04/2026 22:00:00

Lot involves: FrameworkAgreement

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-03-14)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-02-09

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2023-O002537