Region Skånes upphandlingar Maskindisk och rengöringsmedel för storkök samt medel för städmoppar

Maskindisk och rengöringsmedel för storkök samt medel för städmoppar

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Tilläggsupphandling till Kemtekniska produkter för kök och städ samt städredskap.

Denna upphandling avser enbart produktgrupp Maskindisk- och rengöringsmedel för storkök samt Produktgrupp för moppmedel samt moppkonserveringsmedel.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-03-22)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-02-19

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2022-O002984