Region Skånes upphandlingar Marknadsundersökning PET/CT system

Marknadsundersökning PET/CT system

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Region Skåne orienterar sig inför en eventuell upphandling av PET/CT-system för kliniskt bruk. Systemet kommer ersätta ett äldre befintligt PET/CT-system på Skånes universitetssjukhus, verksamhetsområde Bild och funktion.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2023-04-04)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2023-03-26

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2023-O000887