Region Skånes upphandlingar Marknadsundersökning Datortomograf (CT) till SUS

Marknadsundersökning Datortomograf (CT) till SUS

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Region Skåne orienterar sig inför en eventuell upphandling av diagnostisk datortomograf (CT) omfattande två driftklara system med placering på BoF Lund. För forskning och utvecklingen av nya metoder inom flera viktiga diagnostikområden (hjärt, neuro radiologisk, thorax, buk, skelett) finns bl.a. ett behov av fotonräknande teknologi på minst en av utrustningarna (första installationen september 2021) med samtidig insamling av minst fyra energinivåer.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2021-01-27)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2021-01-14

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

KI210005