Region Skånes upphandlingar Marknadsundersökning CBCT Odontologi

Marknadsundersökning CBCT Odontologi

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Region Skåne orienterar sig inför en eventuell upphandling av CBCT Odontologi. Systemet kommer ersätta ett äldre befintligt system på Skånes universitetssjukhus, verksamhetsområde Bild och funktion.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2023-04-19)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2023-04-06

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2023-O000962